Kursi, semināri un meistarklases


Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprincipi

Sekmēt izglītojamo spējas izprast tūrisma un viesmīlības nozares attīstību, identificēt tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darba organizācijas pamatprincipus, raksturot dienestus un to darba procesus, darbinieku pienākumus un atbildību.

Stundu skaits: 40


Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumos

Sekmēt izglītojamo spējas ievērot viesmīlības vispārējās un profesionālās ētikas un lietišķās etiķetes pamatprincipus, apkalpot viesus.

Stundu skaits: 40


Konferenču un semināru apkalpošana

Sekmēt izglītojamo spējas apkalpot seminārus un konferences.

Stundu skaits: 40


Aktīvā tūrisma pakalpojumi

Sekmēt izglītojamo spējas līdzdarboties aktīvā tūrisma pakalpojumu plānošanā un piedalīties aktīvā tūrisma pasākumos.

Stundu skaits: 42


Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai

Sekmēt izglītojamo spējas izprast tūrisma un viesmīlības nozares attīstību, identificēt tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darba organizācijas pamatprincipus, raksturot dienestus un to darba procesus, darbinieku pienākumus un atbildību.

Stundu skaits: 40

Cena: 180.00 EUR


Viesu apkalpošana viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs

Attīstīt izglītojamo spējas sniegt izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs atbilstoši viesu vēlmēm un pasūtījumiem

Stundu skaits: 40

Cena 180.00 EUR


Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite

Sekmēt izglītojamo spējas veikt profesionālu lietišķo saraksti, atjaunot un papildināt informāciju par viesi tūrisma un viesmīlības uzņēmuma datu bāzē.

Stundu skaits: 40

Cena: 180,00 EUR


Profesionālā pilnveide


Digitālās prasmes darba vajadzībām tūrismā

Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes, lai tās pilnvērtīgi varētu izmantot ikdienas darbu veikšanā. Katrā moduļa tēmā ir ietverti praktiski uzdevumi. Modulis ir paredzēts vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā tūrisma nozarē ( tūrismā, ēdināšanā, viesmīlībā un citās jomās).

Stundu skaits: 160


IKT pielietojums tūrismā

Iemācīsies digitālās informācijas lietošanu, aizsardzību un drošību, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības principus, darba drošības un ētiskie apsvērumus digitālajā vidē.

Stundu skaits: 160


Konferenču un semināru apkalpošana

Kursā “Konferenču un semināru apkalpošana” tu pilnveidosi savas zināšanas un prasmes dažādu pasākumu apkalpošanā.

Stundu skaits: 160


Tūrisma produktu izstrāde

Jebkura pakalpojuma pamatā ir laba ideja, kuru mēs katrs vēlamies sasniegt! Šo ideju var realizēt atbilstoši Jūsu vēlmēm. Nāc un mācīsimies kopā.

Stundu skaits: 160


Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

Vēlies papildināt savas zināšanas – nāc un pievienojies! Mēs papildināsim tavas zināšanas dažādu pasākumu organizēšanās un apkalpošanā.

Stundu skaits: 234


Profesionālās tālākizglīības programmas

Tūrisma pakalpojumu speciālists 960 st.

Tūrisma pakalpojumu konsultantu, kurš konsultē klientus par ceļojumu piedāvājumu, sagatavo klientam piemērotus piedāvājumus, sazinoties ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, un veic pakalpojumu rezervācijas un tūrisma pakalpojumu pārdošanu.

Kursu cena: 1220,00 EUR

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 960 st.

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kurš plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes.

Kursu cena: 1220,00 EUR

Viesmīlis 960 st.

Viesmīlis, kurš apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu, lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā un norēķinu veikšanā.

Kursu cena: 1220,00 EUR