Esi kompetents kādā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Nāc uz “RTRIT Pieaugušo un mūžizglītības centru”, piesakies eksāmenam un iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā! 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, “RTRIT Pieaugušo un mūžizglītības centrs” ir deleģēts kā Profesionālās kompetences
novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās:

 • Pavārs
 • Pavāra palīgs
 • Konditors
 • Konditora palīgs
 • Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis
 • Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
 • Restorāna pavārs
 • Viesmīlis
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālists
 • Frizieris
 • Komercdarbinieks
 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
 • Interjera noformētājs
 • Vizuālā tēla stilists
 • Tērpu izgatavošanas un konstruēšanas speciālists
 • Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
 • Tūrisma pakalpojumu konsultants
 • Gaļas produktu izgatotājs
 • Aprūpētājs (JAUNUMS)

PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā.

NORMATĪVIE AKTI
MK 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”
MK 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”
MK 2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” 

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

IZDEVUMU KOMPENSĀCIJA PĒC KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAS 
Strādājošajiem un pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri), jaunajiem vecākiem, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās, kā arī reģistrētajiem bezdarbniekiem, kuri ir nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ir iespējams saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

KAS JĀDARA, LAI KOMPENSĒTU IZMAKSAS PAR SAVAS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANU 
VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) vai NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) jāiesniedz iesniegums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu. 
Strādājošajiem vairāk skatīt: “Kā pieteikt izmaksu kompensāciju | Mācības pieaugušajiem (macibaspieaugusajiem.lv)

Bezdarbniekiem vairāk skatīt: “NVA – Atbalsta pasākums „Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai