Esi kompetents kādā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Nāc uz “RTRIT Pieaugušo un mūžizglītības centru”, piesakies eksāmenam un iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā! 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, “RTRIT Pieaugušo un mūžizglītības centrs” ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās:

Ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību
Pavārs
Konditors
Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis
Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Restorāna pavārs
Viesmīlis
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Komercdarbinieks
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Interjera noformētājs
Vizuālā tēla stilists
Tērpu izgatavošanas un konstruēšanas speciālists
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
Tūrisma pakalpojumu konsultants
Ar iepriekš iegūtu pamatizglītību
Pavāra palīgs
Konditora palīgs
Gaļas produktu izgatotājs
Frizieris
Aprūpētājs

PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā.

NORMATĪVIE AKTI
MK 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis
MK 2022. gada 29. novembra noteikumi  Nr. 752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību” 

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

KAS JĀDARA, LAI KOMPENSĒTU IZMAKSAS PAR SAVAS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANU 
Bezdarbniekiem vairāk skatīt: “NVA – Atbalsta pasākums „Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai