Aktīvie nodarbinātības pasākumi tiek līdzfinansēti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.