Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana 234 st.

Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana 234 st.

Profesionālās pilnveides programma

Pārzināsiet :

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

  1. Pārzināt konferenču un semināru veidus, papildpakalpojumu iespējas.
  2. Organizēt semināru un konferenču apkalpošanu sadarbībā ar ēdināšanas dienestu.
  3. Izvērtēt un sagatavot semināru un konferenču apkalpošanu.
  4. Pārzināt konferenču un semināru dokumentāciju, aprēķināt pakalpojumu izmaksas.
  5. Iekārtot telpas un vidi semināru un konferenču apkalpošanai.
  6. Secīgi izpildīt semināru un konferenču apkalpošanas darbus, ievērojot drošus un racionālus darba paņēmienus.
Stundu skaits  234 stundas
Izglītības prasības  Bez ierobežojuma
Mērķa auditorija  Cilvēki ,kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjerai.
Programmas satursSpēj apkalpot seminārus un konferences
Nodarbību grafiks  Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā ,pa 6akadēmiskajām stundām) vai piektdiena un sestdiena no 9.00-16.40.
Izglītības dokuments  Profesionālās pilnveides apliecība.

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās tālākizglītības kvalifikācijas apliecību.  Jūs apgūsiet teorētiskās un praktiskās iemaņas dotajā profesijā ,kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Varēsiet strādāt labākajos Latvijas un Eiropas uzņēmumos, jo darba devējs pozitīvi novērtē, ka darbinieks ir ar atbilstošu kvalifikācijas dokumentu.

PMC, atkarībā no profesionālās tālākizglītības programmas, uzņem personas ar iegūtu pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību, kā arī personas bez izglītības ierobežojuma.

Mācības notiek pilna laika klātienē vai attālināti.