Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtās īstenošana turpinās

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtās īstenošana turpinās

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtas ietvaros turpina mācību procesu, teorētiskās zināšanas tiek pielietotas praksē “Komerczinības ar kvalifikāciju Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”‘ K_2_2022 un K_3_2022 grupās.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtas, projekta ietvaros programmas Sociālā aprūpe ar kvalifikāciju Aprūpētājs (A_1_2022 grupa)  kārtoja  kvalifikācijas eksāmenu 21.06.2023. 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtas projekta ietvaros Gaļas produktu izgatavotājs ar kvalifikāciju Gaļas produktu ražošana  (G_1_2022 grupa) kārtoja kvalifikācijas eksāmenu 28.06.2023.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtas ietvaros tika kārtots kvalifikācijas eksāmens Komerczinības ar kvalifikāciju Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (K_1_2022 grupa) 28.06.2023.