Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pielietojums tūrismā 160 st.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pielietojums tūrismā 160 st.

Profesionālās pilnveides programma

Iemācīsies digitālās informācijas lietošanu, aizsardzību un drošību, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības principus, darba drošības un ētiskie apsvērumus digitālajā vidē.

Pārzināsiet :

Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes un Sekmēt izglītojamo spējas:

 1. apgūt un lietot dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti;
 2. iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;
 3. ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.

Attīstīsiet prasmes:

 1. ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.
 2. lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.
 3. pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.
Stundu skaits: 160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes ,lai veiksmīgi izmantotu zināšanas darba procesā.
Programmas saturs:Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi. Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana. Digitālā komunikācija informācijas ieguve un apmaiņa sociālajos tīklos, internetā
Nodarbību veids:Grupās no 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām),mācību ilgums – 18 nedēļas.
Izglītības dokuments:Profesionālā pilnveides apliecība
Apguves cena:400,00 EUR

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 • Meklēt informāciju internetā, izmantojot meklēšanas operatorus, lai atrastu uzticamu informāciju
 • Raksturot nozīmīgākos noteikumus programmatūras un lietotāja licenču, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzībai.
 • Raksturot lielākos drošības riskus, veicot datu apmaiņu, un aizsardzības līdzekļu izvēles principus, skaidro dotā uzdevuma veikšanai nepieciešamo tehnoloģiju un veicamo darbību ietekmi uz lietotāju veselību un vidi
 • Piedāvāt dažādas dokumentu koplietošanas iespējas. Izmantojot datu analīzes lietotnes, sagatavo un organizē mērķauditorijas aptaujas un anketēšanas formas.
 • Izvēlēties piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus un interneta pakalpojumus, kas paredzēti produktivitātes pilnveidošanai un mācību uzdevumu veikšanai .
 • Izveidot un uzglabāt savus datus mākoņprogrammā, plaši lieto sava e-pasta konta izmantošanas iespējas, brīvi lieto informācijas tehnoloģijas nodrošinātus e-pakalpojumus, izvēlas situācijai piemērotāko un pamato savu izvēli.

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar datoru, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē IT jomas pārzināšanu.