Category Ēdināšanas pakalpojumi – Pavārs

Maizes gatavošanas un cepšanas pamati 160 st.

Profesionālās pilnveides programma

Daudzi mūsdienās nevar iedomāties savu dzīvi bez maizes. Ja pirms laika tā tika pirkta tikai veikalā, tad šobrīd aizvien vairāk cilvēku izvēlas gatavot maizi mājās. Taču, lai to izdarītu pareizi ir jāzina tās gatavošanas un cepšanas pamati!

Pārzināsiet :

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1.Sagatavo tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un piederumus atbilstošā maizes veida cepšanai.
2.Precīzi sagatavo izejvielas, produktus, materiālus un piedevas atbilstoši maizes veidam.
3.Gatavo dažādu miltu maizes mīklas, ievērojot tehnoloģiskās kartes nosacījumus rudzu maizei, kviešu maizei, jaukto miltu maizei, speciālajai/īpašajai maizei ( griķu, kukurūzas u.c.)
4.Veido maizes izstrādājumus.
5.Piemēro un nodrošina katram maizes un tās izstrādājuma veidam atbilstošu cepšanas režīmu.
6.Apstrādā un noformē gatavo maizi un tās izstrādājumus.

Stundu skaits  160 stundas
Izglītības prasības  Vispārējā vidējā izglītība
Mērķa auditorija  Cilvēki ,kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjerai.
Programmas satursSpēj  gatavot dažādu miltu maizes mīklas, veidot maizes izstrādājumus un cept maizi.
Nodarbību grafiks  Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā ,pa 6 akadēmiskajām stundām) vai piektdiena un sestdiena no 9.00-16.40.
Izglītības dokuments  Profesionālās pilnveides apliecība.

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides apliecību.  Jūs apgūsiet teorētiskās un praktiskās iemaņas dotajā kursā ,kas ļaus jums papildināt esošās zināšanas. Varēsiet strādāt labākajos Latvijas un Eiropas uzņēmumos, jo darba devējs pozitīvi novērtē, ka darbinieks ir motivēts profesionāli pilnveidot sevi.

Mācības notiek pilna laika klātienē vai nepilna laika klātienē.

Pavāra palīgs 480 st.

Profesionālā tālākizglītības programma

Ja nezināt ar ko sākt, tad jāsāk ar kursiem “Pavāra palīgs”. Iegūtas zināšanas un prasmes varēsiet pielietot ne tikai mājās, bet arī jebkurā ēdināšanas jomā ar perspektīvu turpmākajai karjeras izaugsmei.

Jūsu iespējas pēc programmas apguves:

  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
  2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
  3. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Stundu skaits:480 stundas (atkarībā no nodarbību biežuma mācību ilgums no 6 – 8 mēnešiem; t.s. prakse uzņēmumos)
Izglītības prasības:Pilnīga vai daļēja pamatizglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Programmas saturs:Pavāra palīgs veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, Pavāra palīgs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40
Izglītības dokumentsProfesionālā  kvalifikācijas apliecība, 
2 Latvijas kvalifikāciju infrastruktūru līmenis
Mācību maksa:714,00 EUR (samaksu iespējams veikt daļās)

Pavāra palīgs 640 st.

Profesionālā tālākizglītības programma

Ja nezināt ar ko sākt, tad jāsāk ar kursiem “Pavāra palīgs”. Iegūtas zināšanas un prasmes varēsiet pielietot ne tikai mājās, bet arī jebkurā ēdināšanas jomā ar perspektīvu turpmākajai karjeras izaugsmei.

Jūsu iespējas pēc programmas apguves:

  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
  2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
  3. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Stundu skaits:640 stundas (atkarībā no nodarbību biežuma mācību ilgums no 6 – 8 mēnešiem; t.s. prakse uzņēmumos)
Izglītības prasības:Pilnīga vai daļēja pamatizglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Programmas saturs:Pavāra palīgs veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, Pavāra palīgs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40
Izglītības dokumentsProfesionālā  kvalifikācijas apliecība, 
3 Latvijas kvalifikāciju infrastruktūru līmenis
Mācību maksa:1187,00 EUR (samaksu iespējams veikt daļās)

Pavārs 960 st.

Profesionālā tālākizglītības programma.

Pavārs ir vajadzīgs visiem un visur… Īsākais ceļš uz šo profesiju ir kursi “Pavārs”. Pēc pavāra kursiem “Pieaugušo un mūžizglītības centrā” varēsiet pieteikties vakancēm slavenākajās ēdināšanas iestādēs Latvijā un Eiropas valstīs. Galu galā zināsiet un varēsiet darīt visu, kas nepieciešams profesionālajam darbam ēdināšanas jomā. Iegūtas zināšanas un prasmes pavāru kursos palīdzes gan dažādu ēdināšanas iestāžu darbā, gan STARTĀ savā mazā biznesa organizēšanā.

Jūsu iespējas pēc programmas apguves:

  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
  2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
  3. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Stundu skaits:960 stundas (atkarībā no nodarbību biežuma mācību ilgums no 6 – 10 mēnešiem; t.s. prakse uzņēmumos 240 stundas)
Izglītības prasības: Vidējā vai profesionāli vidējā izglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40
Izglītības dokuments:Profesionālā kvalifikācijas apliecība
Ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis
Mācību maksa:1807,48 EUR (samaksu iespējams veikt daļās)