Ārpusformālās izglītības atzīšanas eksāmens PAVĀRIEM