Pavārs 960 st.

Pavārs 960 st.

Profesionālā tālākizglītības programma.

Pavārs ir vajadzīgs visiem un visur… Īsākais ceļš uz šo profesiju ir kursi “Pavārs”. Pēc pavāra kursiem “Pieaugušo un mūžizglītības centrā” varēsiet pieteikties vakancēm slavenākajās ēdināšanas iestādēs Latvijā un Eiropas valstīs. Galu galā zināsiet un varēsiet darīt visu, kas nepieciešams profesionālajam darbam ēdināšanas jomā. Iegūtas zināšanas un prasmes pavāru kursos palīdzes gan dažādu ēdināšanas iestāžu darbā, gan STARTĀ savā mazā biznesa organizēšanā.

Jūsu iespējas pēc programmas apguves:

  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
  2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
  3. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Stundu skaits:960 stundas (atkarībā no nodarbību biežuma mācību ilgums no 6 – 10 mēnešiem; t.s. prakse uzņēmumos 240 stundas)
Izglītības prasības: Vidējā vai profesionāli vidējā izglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40
Izglītības dokuments:Profesionālā kvalifikācijas apliecība
Ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis
Mācību maksa:1807,48 EUR (samaksu iespējams veikt daļās)