Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis 960 st.

Profesionālā tālākizglītības  programma.

Ja vēlies kļūt par augstākās klases maizes un miltu produktu ražošanas tehniķi un uzzināt par maizes un miltu produktu ražošanu, tad šī kvalifikācija ir īstā! Jūs uzzināsiet par maizi visu – varēsiet analizēt izejvielas un pusfabrikātus, uzzināsiet, kā optimizēt tehnoloģiskos procesus un uzlabot produktu kvalitāti.

Jūsu iespējas pēc programmas apguves:

  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
  2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
  3. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Stundu skaits:960 stundas (atkarībā no nodarbību biežuma mācību ilgums no 6 – 10 mēnešiem; t.s. prakse uzņēmumos 240 stundas)
Izglītības prasības: Vidējā izglītība un profesionālā vidējā izglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Programmas saturs:Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40
Izglītības dokuments:Profesionālā  kvalifikācijas apliecība, 
Ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis
Mācību maksa:1807,48 EUR (samaksu iespējams veikt daļās)