Konditors 960 st.

Konditors 960 st.

Profesionālā tālākizglītības programma.

Visgaršīgākā specialitāte! Pietiek to pateikt skaļi un jau sajutīsi svaigu cepumu valdzinošo smaržu un karalisko ēdienu izsmalcināto garšu!

Šeit ikviens var kļūt par profesionālu konditoru, jo mācību laikā tiek veidota mākslinieciskā gaume, tiek realizētas radošās ambīcijas ceļā uz panākumiem un atzinību!

Jūsu iespējas pēc programmas apguves:

  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
  2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
  3. Iespējas strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.
Stundu skaits:960 stundas (atkarībā no nodarbību biežuma mācību ilgums no 6 – 10 mēnešiem; t.s. prakse uzņēmumos 240 stundas)
Izglītības prasības:Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.
Nodarbību grafiks:Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40
Izglītības dokuments:Starptautiski atzīta profesionālā kvalifikācijas apliecība
Ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis
Mācību maksa:1807,48 EUR (samaksu iespējams veikt daļās)