Konferenču un semināru apkalpošana 160 st.

Profesionālās pilnveides programma

Pārzināsiet: Konferenču un semināru veidus, papildpakalpojumu iespējas. Organizēt semināru un konferenču apkalpošanu sadarbībā ar ēdināšanas dienestu. Izvērtēt un sagatavot semināru un konferenču apkalpošanu. Pārzināt konferenču un semināru dokumentāciju, aprēķināt pakalpojumu izmaksas.Iekārtot telpas un vidi semināru un konferenču apkalpošanai. Secīgi izpildīt semināru un konferenču apkalpošanas darbus, ievērojot drošus un racionālus darba paņēmienus.

Stundu skaits:160 stundas
Izglītības prasības: Vidējā izglītība
Mērķa auditorija:Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes, lai veiksmīgi izmantotu zināšanas darba procesā.
Programmas saturs:Konferenču un semināru veidi. Konferenču un semināru apkalpošanas darbu secība. Konferenču un semināru apkalpošanā nepieciešamais aprīkojums. Tehnikas un aprīkojuma izvēle. Darba organizēšanas saskaņošana. Papildpakalpojumu izmaksu aprēķināšana (telpu noformējums, ziedu kompozīcijas, tehniskais papild-aprīkojums). Rēķinu sagatavošana konferencēm un semināriem. Resursi un darba pienākumi konferenču un semināru apkalpošanā.
Nodarbību veids:Grupās no 8 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:Vakars (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām), mācību ilgums – 18 nedēļas
Izglītības dokuments:Profesionālā pilnveides apliecība
Cena:400,00 EUR

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

  • Plānot konferenču un semināru apkalpošanas darbu secību.
  • Sagatavot semināru un konferenču telpas.
  • Sagatavot tehniku un aprīkojumu.
  • Aprēķināt konferenču un semināru apkalpošanas izmaksas.
  • Sagatavot rēķinus par konferenču un semināru apkalpošanu.
  • Sadarboties ar citiem uzņēmumiem, apkalpojot konferences un seminārus.
  • Piesaistīt ēdināšanas pakalpojumus sadarbībā ar citiem tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbiniekiem.
  • Piesaistīt ēdināšanas pakalpojumus sadarbībā ar citiem tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbiniekiem

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Papildināsiet savas zināšanas profesionālajā jomā.